Tilmelding

Tilmelding

Tilmelding

Deltagelse i hele konferencen kræver tilmelding, hvorimod deltagelse i de åbne forelæsninger ikke kræver tilmelding.

Deadline for tilmelding: 5. oktober 2018

Tilmelding: her

Ønsker man at fremlægge paper eller stå for en workshop, indsendes abstract (max 500 ord). Planlægningskomitéen forestår fordelingen af de optagne papers og organiserer parallelle papersessions, og organiserer ligeledes de indkomne workshops. Læs mere her

 

Deltagergebyr

2.500 kr. inkl moms, som dækker de faglige aktiviteter, frokost, kaffe samt middag den første dag.

Studerende: 375 kr. inkl moms uden forplejning.

KOntakt
 

Søren Frimann, lektor, AAU 

Institut for Læring og Filosofi
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Mobil: 2116 9785 
frimann@learning.aau.dk 
 


Julie borup jensen, lektor, AAU

Institut for Læring og Filosofi 
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Mobil: 2750 6828 
jbjen@learning.aau.dk 

 

Mogens Sparre, Adjunkt,  AAU

Institut for Læring og Filosofi 
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Mobil:9940 8239
sparre@learning.aau.dk 

 

 

Sekretariat