AAU logo

Aktionsforskning og Læring på Tværs

 

Aktionsforskning og Læring på Tværs er et tværfagligt forskningsnetværk om aktionsforskning.

Deltagerne i netværket kommer fra Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet samt en række lokale og regionale uddannelses- og sundhedsfaglige institutioner og organisationer.

Netværket er en del af det nationale netværk Dansk Aktionsforskningsnetværk samt det internationale netværk Collaborative Action Research Network (CARN). Hermed er netværket et udtryk for Aalborg Universitets profil i forhold til ’Civic University’, der betoner et integreret samspil mellem universitetet og det omgivende samfund.

Inden for forskning tager visionen og strategien for forskningssamarbejder udgangspunkt i ”løsningsorienteret og tværdisciplinær forskning, der gør en samfundsmæssig forskel”. 

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer

Om aktionsforskning

WORKING CREATIVELY WITH ACTION RESEARCH: ÅBEN FORELÆSNING FOR MASTER STUDERENDE

WORKING CREATIVELY WITH ACTION RESEARCH: ÅBEN FORELÆSNING FOR MASTER STUDERENDE

 

Invitation til åbenforelæsning for master studerende omkring Action Research med Giuseppe Scaratti. Aktionsforskning og kreativitet er meget relevante tilgange i forbindelse med masteruddannelser, fordi tilgangen vægter koblingen mellem teori og praksis. Aktionsforskning er en stærk tilgang til at forandre og udvikle en konkret organisatorisk praksis i fællesskab mellem forskere og deltagere på baggrund af udfordringer og udviklingsønsker i organisationen.

 læs mere og tilmeld dig her