Aktionsforskning og Læring på Tværs

 

Aktionsforskning og Læring på Tværs er et tværfagligt forskningsnetværk om aktionsforskning.

Deltagerne i netværket kommer fra Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet samt en række lokale og regionale uddannelses- og sundhedsfaglige institutioner og organisationer.

Netværket er en del af det nationale netværk Dansk Aktionsforskningsnetværk samt det internationale netværk Collaborative Action Research Network (CARN). Hermed er netværket et udtryk for Aalborg Universitets profil i forhold til ’Civic University’, der betoner et integreret samspil mellem universitetet og det omgivende samfund.

Inden for forskning tager visionen og strategien for forskningssamarbejder udgangspunkt i ”løsningsorienteret og tværdisciplinær forskning, der gør en samfundsmæssig forskel”. 

Konference

 Konference

Dansk AktionsforskningsNetværk (DAN)s konference den 22.-23. november 2018.

aktionsforskning –tradition og fornyelse

 

Tema og formål

Temaet for denne 11. nationale konference er aktionsforskning i forhold til deltagelsesperspektivet, dets historik samt dets perspektiver for fremtiden. Konferencen tematiserer således, hvor aktionsforskningens deltagelsesperspektiver kommer fra, og hvor den er på vej hen. Forskning, der handler om brugerinvolvering, demokrati, læring, forskerrolle mv., vil således være omdrejningspunktet. Også forskning, der behandler spørgsmål om forholdet mellem deltagelse, teoriudvikling og praksis er velkomne, ligesom forskning med fokus på forhold omkring kundskab og handling, eller aktionsforskningens historiske, nutidige eller fremtidige samfundsmæssige rolle er velkomne. I konferencens arbejdssessions inviteres til at formidle forskning på forskellige måder: 1) i paperpræsentationer, 2) i workshops om konkrete metoder, eller 3) i ”praktikersporet” beregnet til formidling af praktiske erfaringer med at være deltager i aktionsforskningsprojekter. Se nærmere beskrivelse under fanen ”Arbejdssessions – præsentationsformer"

Indhold

Konferencen forløber over to dage og består af to offentlige forelæsninger samt de nævnte forskellige typer af parallelle arbejdssessions for konferencedeltagerne. For de tilmeldte konferencedeltagere bliver der efter middagen mulighed for at udveksle erfaringer under mere uformelle omstændigheder.

Læs mere her

Om aktionsforskning

KOntakt
 

Søren Frimann, lektor, AAU 

Institut for Læring og Filosofi
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Mobil: 2116 9785 
frimann@learning.aau.dk 
 


Julie borup jensen, lektor, AAU

Institut for Læring og Filosofi 
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Mobil: 2750 6828 
jbjen@learning.aau.dk 

 

Mogens Sparre, Adjunkt,  AAU

Institut for Læring og Filosofi 
Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Mobil:9940 8239
sparre@learning.aau.dk